WWR w warunkach domowych. Rodzic-dziecko

WWR w warunkach domowych. Rodzic-dziecko

 

Rodzice odgrywają wyjątkową rolę w rozwoju dziecka, ustanawiając relacje oparte na przywiązaniu, czułości i miłości – wartościach, których nie można zastąpić niczym innym. 

Te same mechanizmy pomagają w prowadzeniu wczesnego wspomagania rozwoju w warunkach domowych. Jak powszechnie wiadomo, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu jak najwcześniejsze stymulowanie psychofizyczne dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Rozwój dziecka i proces uczenia się możemy wspierać na różne sposoby, szczególnie w tych trudnych dla wszystkich dniach związanych z koniecznością ograniczenia kontaktów społecznych. Warto pamiętać, że dziecko samo musi wspinać się po kolejnych szczeblach swego rozwoju. Dorośli nie mogą w tym wyręczać swoich pociech, mimo najlepszych intencji. Zadaniem dorosłego jest wspomaganie dziecka w jego rozwoju poprzez organizowanie procesu uczenia się i czuwanie nad jego przebiegiem. Polega to na prowokowaniu  kształcących sytuacji, zabaw, zadań do wykonania i ćwiczeń, w trakcie wykonywania których dziecko może gromadzić wartościowe doświadczenia.

Rodzicu, pozostając w domu, zwróć uwagę na istotne aspekty wspierające rozwój małego dziecka, przede wszystkim na:

  • atmosferę spokoju i radości (odpowiedzialnie przekazuj informacje na temat obecnej sytuacji),
  • strukturę dnia (w obecnej sytuacji panuje inny porządek dnia. Uporządkuj, zaplanuj i omów w rodzinie nową strukturę dnia),
  • aktywność (angażuj dziecko w codzienne, rutynowe czynności – są one okazją do uczenia się i wzbudzania ciekawości),
  • zabawa (wykorzystuj zabawy z naprzemiennym uczestniczeniem w aktywności – raz ty, raz ja),
  • komunikacja (więcej czasu spędzonego razem z dzieckiem w domu to okazja do wzmocnienia więzi emocjonalnej i społecznej, budowania relacji, a także rozwijania komunikacji z dzieckiem i wspieranie jego rozwoju językowego. To czas na wysłuchanie dziecka, także dziecka niemówiącego, które używa innych niż mowa metod komunikacji.

Rodzice mają okazję do wchodzenia z dzieckiem w interakcję oraz wspieranie jego rozwoju również podczas izolacji domowej. Ze swej strony polecamy kontakt z Zespołem WWR (telefoniczny lub mailowy), korzystanie z porad dostosowanych indywidualnie do potrzeb Twojego dziecka. Pytaj jak wykorzystać możliwości związane z nietypową sytuacją izolacji. Zespół wesprze Cię w działaniach poprzez np. przesłanie zestawów ćwiczeń do wykonywania w domu. Zachęcam do kontaktu!

 

Iwona Sumara-Dul

pedagog