Grupa wsparcia dla rodziców dzieci powracających z zagranicy

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci powracających z zagranicy

 

Polacy coraz liczniej powracają z zagranicy. Wielu właśnie poza granicami naszego kraju założyło rodziny. Tam urodziły się ich dzieci. Powrót okazuje się często trudnym doświadczeniem, nie tylko ze względu na uwarunkowania społeczno-socjalne, ale także w związku z wychowaniem i edukacją dzieci.

    Drodzy Rodzice!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie oferuje Wam i Waszym dzieciom pomoc w rozwiązywaniu problemów, które dotykają dzieci  w wieku przedszkolnym i szkolnym. Pragniemy udzielić Wam wsparcia w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami w życiu dziecka, które wynikają m.in. z: trudności adaptacyjnych związanych z wcześniejszym kształceniem zagranicą, ograniczonej znajomości języka polskiego, czy problemów będących skutkiem różnic kulturowych.

Udział w zajęciach umożliwi Państwu skorzystanie z przestrzeni do rozmowy o nowej rzeczywistości, osobistej i zawodowej, nawiązanie nowych kontaktów, ale przede wszystkim zapewni fachową pomoc w znalezieniu informacji o dalszej edukacji dzieci po powrocie i możliwościach wsparcia dla nich.

Zajęcia poprowadzą psycholog – mgr  Jessika Trojak, logopedamgr Maria Szajnowska i pedagog – mgr Anna Urbańska-Galas.

Pierwsze spotkanie na terenie  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

przy ul. Chyszowskiej 3 w Tarnowie odbędzie się:

21.02.2020 r. w godz. 14.00 – 16.00, w sali 115.

Zapisy w sekretariacie Poradni, tel. (14) 655 99 95.