Kreatywna Akademia Zimowa

Ferie tuż, tuż…….

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych

na ósmą edycję

Kreatywnej

Akademii Zimowej

czyli

F E R I E

w PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w TARNOWIE

Proponujemy nieodpłatne zajęcia od poniedziałku do piątku       w godzinach od 8.30 do 11.30 w dwóch terminach (do wyboru)

  27 – 31 stycznia 2020 r.                  ☼  3 – 7 lutego 2020 r.

W ramach zajęć oferujemy między innymi:

  • Gry i zabawy integracyjne; rozwijanie umiejętności społecznych; relaksację,

  • Gry i zabawy ruchowe i plastyczne doskonalące koordynację wzrokowo-ruchową,

    sprawność manualną, funkcje percepcyjne,

  • Rozwijanie twórczego myślenia; warsztaty plastyczne i muzyczne,

  • Ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentrację, sprawność manualną, funkcje percepcyjne,

  • Ćwiczenie logicznego myślenia, rozwijanie wyobraźni i kreatywności,

  • Ćwiczenia aktywnego słuchania i komunikacji,

  • Wspomaganie rozwoju emocjonalnego: ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników poradni – psychologów i pedagogów.

Zapewniamy drugie śniadanie (drożdżówka i ciepła herbata), dobrą zabawę i atrakcyjne zajęcia!!!

Zapisy do 22.01.2020 r. Liczba miejsc ograniczona!!!

Zapisy i szczegółowe informacje w sekretariacie Poradni przy ul. Chyszowskiej 3, pokój nr 5 oraz pod numerem telefonu 14 655 99 95.