Warsztaty WWR

Warsztaty

dla Rodziców dzieci objętych WWR

 

Zapraszamy rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju na warsztaty pn.

 

Jestem mamą, tatą dziecka z niepełną sprawnością…

I co dalej?

praktyczne porady psychologa, pedagoga i logopedy

z Poradni Psychologiczno-Psychologicznej w Tarnowie.

Cele warsztatów:

  • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez postawę akceptacji i poszukiwanie mocnych stron dziecka
  • rozwijanie komunikacji w rodzinie, aktywne słuchanie
  • w jaki sposób radzić sobie ze stresem, techniki relaksacyjne

Termin spotkania: 23.01.2020 r.  godz. 14.00

Poradnia Psychologiczno-Psychologiczna,

       Chyszowska 3, sala 115, I piętro