Młody geniusz

„MŁODY GENIUSZ W PODSTAWÓWCE”

DRODZY RODZICE I NAUCZYCIELE
UCZNIÓW ZDOLNYCH

W roku szkolnym 2019/2020 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Chyszowska 3 w Tarnowie będzie realizowany program pn. „Młody geniusz w podstawówce”- warsztaty dla uczniów zdolnych. Program jest dedykowany uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Warsztaty są przeznaczone dla uczniów zdolnych, czyli tych, którzy:

– wykazują ponadprzeciętne możliwości intelektualne albo – przejawiają uzdolnienia muzyczne, plastyczne lub w konkretnych przedmiotach szkolnych lub/i – angażują się w działania pomocowe np. wolontariat.

Celem zajęć będzie:
• wspieranie kompetencji społecznych,
• rozwijanie twórczego myślenia,
• wzmacnianie mocnych stron,
• rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, porażką,
• tworzenie pozytywnego obrazu siebie.

Warsztaty są zaplanowane na 6 spotkań, które będą prowadzone w czwartki w godz. 14:30-16:00. Warsztaty prowadzi: mgr Karolina Zając-Feledyn – psycholog.

Zapisy:
telefonicznie (14) 655 99 95 lub osobiście w sekretariacie Poradni Po stworzeniu grupy w prowadzący będzie się kontaktował z rodzicem w celu podania szczegółów rozpoczęcia warsztatów.

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE.