Orzeczenia i Opinie WWR

 Orzeczenia i opinie o WWR dla dzieci i młodzieży z powiatu dąbrowskiego

 

Informujemy, iż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Chyszowska 3 została wskazana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty jako właściwa w województwie małopolskim do wydawania opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz orzeczeń dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z terenu Miasta Tarnowa oraz z terenu powiatu dąbrowskiego.

Oznacza to, iż wnioski do Zespołu Orzekającego działającego w naszej Poradni mogą być składane już od 1 września 2019 r.

 

Zobacz: Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/08/zarzadzenie-2.pdf