Zakończenie Kreatywna Akademia Letnia

Wszystko, co dobre szybko się kończy …

Właśnie dobiegła końca pierwsza edycja Kreatywnej Akademii Letniej. W jej ramach nauczyciele Poradni przygotowali szereg atrakcyjnych form zajęć jak: warsztaty rozwijające twórcze myślenie, doskonalące koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną, warsztaty plastyczne i muzyczne. Zaplanowane aktywności sprzyjały pobudzaniu wyobraźni i kreatywności uczestników.

Zorganizowano 5 grup zajęciowych podzielonych według kategorii wiekowych. W sumie w projekcie wzięło udział 46 dzieci – uczniów z tarnowskich szkół podstawowych. Były gry i zabawy integracyjne oraz podchody na świeżym powietrzu, a ulubieńcem wszystkich dzieci stał się nasz gość honorowy – Wejda, piesek do dogoterapii.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali i przeprowadzili zajęcia, wykazali się przy tym niezwykłą pomysłowością i zaangażowaniem: Pani Anecie Płaczek, Pani Annie Romanowicz, Pani Monice Sęk, Pani Agnieszce Strzesak, Pani Iwonie Sumarze-Dul, Pani Agnieszce Śliwie, Pani Marii Tarnopolskiej, Pani Annie Ustjanowskiej, Pani Karolinie Zając-Feledyn, Panu Piotrowi Wolakowi oraz Panu konserwatorowi Rafałowi Szwedowi, który niestrudzenie dowoził drożdżówki na drugie śniadanie.

Każdy absolwent Kreatywnej Akademii Letniej otrzymał dyplom uczestnictwa oraz słodki upominek.

A zanim nadejdą ferie zimowe, podczas których zapraszamy na Kreatywną Akademię Zimową, zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.