Podsumowanie pierwszego tygodnia KAL

Wakacje z Poradnią – pierwszy tydzień za nami!

Właśnie dobiegł końca pierwszy tydzień Kreatywnej Akademii Letniej, organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie. W tym tygodniu zajęcia zostały zorganizowane dla dwóch grup dzieci ze szkół podstawowych. Pierwsza dla klas I – III, a druga dla klas IV – VI. Nauczyciele Poradni – psycholodzy, pedagodzy i doradcy zawodowi przygotowali szereg zajęć warsztatowych. Niezapomnianych chwil dostarczyła dzieciom gra w podchody na terenie wokół poradni. Każda z drużyn pozostawała pod nadzorem osoby dorosłej, czuwającej nad jej bezpieczeństwem  oraz dokładnym wykonaniem przygotowanych wcześniej zadań. Gościem specjalnym Akademii była suczka Wejda, która jest profesjonalnym  psem terapeutą wykorzystywanym w procesie dogoterapii.. Ten miły gość zadbał o stworzenie pozytywnej i ciepłej atmosfery. W trakcie spontanicznej zabawy pozwalał się głaskać, a także wykonywał zadawane mu polecenia. Na koniec uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia Akademii oraz słodką niespodziankę. Jak sami mówili – już nie mogą doczekać się kolejnej edycji projektu. Serdeczne podziękowania za ogromne zaangażowanie dla prowadzących zajęcia: Pani Anety Płaczek, Pani Agnieszki Strzesak, Pani Agnieszki Śliwy, Pani Marii Tarnopolskiej, Pani Anny Ustjanowskiej i Pana Piotra Wolaka.