Profilaktyka dla bezpieczeństwa

Profilaktyka dla bezpieczeństwa

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie współpracuje ze szkołami i instytucjami w ramach wielu projektów profilaktyczno-edukacyjnych, pełniąc rolę partnera. Obecnie podejmujemy działania m.in. z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży.

 

Psycholodzy i doradcy zawodowi naszej poradni prowadzą warsztaty w zakresie programu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa, którego koordynatorem jest Małopolska Komenda Wojewódzka Policji. Projekt realizujemy we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ul. Norwida 22) oraz Szkołą Podstawową Nr 15 (ul. Krupnicza 8).

 

Nasi specjaliści wspomagają placówki poprzez organizację zajęć dotyczących:

  • rozpowszechniania wśród uczniów, nauczycieli i rodziców wiedzy jak przeciwdziałać niepowodzeniom szkolnym,
  • jak dążyć do zmniejszania i wyeliminowania u uczniów zachowań ryzykownych i agresywnych,
  • jak radzić sobie z trudnymi emocjami,
  • jak zadbać o dobry kontakt z dzieckiem.

 

Na polu doradztwa edukacyjnego i zawodowego przygotowano natomiast zajęcia wspierające właściwą samoocenę, w ramach których uczniowie:

  • dokonują określenia samooceny z pomocą testu: Skala Samooceny SES M. Rosenberga w polskiej adaptacji I. Dzwonkowskiej, K. Lachowicz-Tabaczek i M. Łaguny,
  • poznają znaczenie samooceny,
  • dowiadują się o zagrożeniach związanych z samooceną nieadekwatną, złą, labilną oraz nadmierną krytyką,
  • identyfikują trudności z dowartościowaniem się i sposobami na ich pokonanie,
  • biorą udział w ćwiczeniu dowartościowywania: „Bądź swoim własnym przyjacielem”.

 

Podjęte działania będą kontynuowane w kolejnym roku szkolnym