Porady nie od parady 1/2019

Nie ma emocji złych czy też dobrych, każda natomiast jest swoistym komunikatem, któremu to my nadajemy znaczenie. Ucząc dzieci wyrażania emocji uświadamiamy im, że ich potrzeby są ważne, a one same zasługują na akceptację. Ważny jest sposób wyrażania emocji. Kochający rodzic nie może pozwolić, aby dziecko komunikowało to, co właśnie przeżywa szkodząc sobie i otoczeniu. Co zatem robić, aby nie dopuszczać do takich sytuacji? Polecamy lekturę artykułu psychologa naszej Poradni – Pani Katarzyny Kuraś.