Porady nie od parady 12/2018

Każdy człowiek do życia i rozwoju potrzebuje ciepłych i bezpiecznych relacji społecznych. W wychowaniu dziecka szczególnie ważne jest stawianie i przestrzeganie granic. Dzięki właściwym reakcjom dorosłych, dziecko uczy się, które z jego zachowań są aprobowane, a które budzą niezadowolenie i sprzeciw opiekunów. O wyznaczaniu i respektowaniu granic pisze psycholog naszej poradni – mgr Maria Tarnopolska. … Czytaj dalej

FAS – grupa wsparcia

Radio RDN o grupie wsparcia – FAS Pierwsza taka inicjatywa w Tarnowie – grupa wsparcia dla rodziców dzieci z FAS – jest skierowana do rodziców biologicznych, adopcyjnych i zastępczych. Psycholog Poradni mgr Ewa Faliszek-Podgórska, będąca jedną z prowadzących zajęcia w ramach grupy wsparcia, przybliżyła słuchaczom Radia RDN zagadnienia związane z FAS. Zachęcamy do zapoznania się … Czytaj dalej