Bądź Architektem Swojego Szczęścia

„Bądź Architektem Swojego Szczęścia” – pod tym hasłem odbył się X Ogólnopolski Tydzień Kariery. Przedsięwzięcie organizowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej miało miejsce w dniach 15 – 21 października 2018 roku.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie zorganizowała warsztaty doradcze dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz konsultacje indywidualne, które prowadzone były przez doradców zawodowych: mgr Grażynę Kubicką-Czwórnóg oraz mgr Piotra Wolaka. Gości przywitała Dyrektor Poradni – Renata Mielak.
W siedzibie Poradni gościliśmy uczniów: Szkoły Podstawowej Nr 23 w Tarnowie – klasa 8,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznym im. Jana Szczepanika w Tarnowie – klasa I Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tarnowie – klasa 8 oraz Szkoły Podstawowej Nr 14 w Tarnowie – klasa 7.
Warsztaty poświęcone były ukierunkowaniu młodzieży na podjęcie trafnej, świadomej i satysfakcjonującej decyzji zawodowej. Dotyczyły treści z obszaru samopoznania, samooceny, preferencji i predyspozycji zawodowych, oferty edukacyjnej rynku pracy zawodów atrakcyjnych dla młodzieży. Ewaluacja zajęć pokazała wysoką skuteczność i atrakcyjność prowadzonej z młodzieżą pracy warsztatowej.