X OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2018

”Bądź architektem swojego szczęścia”

15-21 października 2018 r.

UCZNIU!           WEŹ SWÓJ LOS ZAWODOWY W SWOJE RĘCE!

RODZICU!         WESPRZYJ SWOJE DZIECKO W PODJĘCIU TAK WAŻNEJ I ZNACZĄCEJ DECYZJI!

NAUCZYCIELU,          UKIERUNKUJ MYŚLENIE O PRZYSZŁOŚCI ZAWODOWEJ I POMÓŻ

WYCHOWAWCO!        SWOJEMU UCZNIOWI DOKONAĆ TRAFNEGO, ŚWIADOMEGO I SATYSFAKCJONUJĄCEGO WYBORU WŁASNEJ

          ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ!

Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców do udziału
w przedsięwzięciu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych problematyką poradnictwa zawodowego do udziału w X Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Jest to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Proponujemy:

  • badania preferencji i predyspozycji zawodowych
  • indywidualne porady i konsultacje zawodoznawcze
  • warsztaty doradcze dla uczniów, ukierunkowane na samopoznanie
    i budowanie swojego wizerunku, w kontekście pełnionych w przyszłości
    ról zawodowych.

Zgłoszenia telefoniczne celem rejestracji na wybraną formę przyjmujemy do 12.10.2018 r. (piątek)
pod numerem tel.: 14 655 99 95 – sekretariat Poradni, ul. Chyszowska 3.