Porady nie od parady 6/2018

Po serii artykułów poruszających problem specyficznych zaburzeń w uczeniu się nadszedł wreszcie czas na dyskalkulię. Zapożyczony z łacińskiego termin calkulare – liczyć, dys – trudności oznacza trudności w liczeniu. W praktyce są to zaburzenia zdolności matematycznych często o podłożu genetycznym. Dyskalkulicy, bo tak nazywamy osoby z trudnościami w liczeniu – nie są w stanie osiągnąć oczekiwanego w stosunku do swojego wieku rozwojowego poziomu biegłości w procesach matematycznych mimo przeciętnej inteligencji i prawidłowej stymulacji środowiska szkolno-wychowawczego. Jak zatem rozpoznać dyskalkulię i co to oznacza dla naszego dziecka?
Zagadnienie to przybliży Państwu nasz psycholog – mgr Elżbieta Wzorek w najnowszym numerze miesięcznika TARNÓW.PL