Porady nie od parady 3/2018

Dysleksja rozwojowa (z gr. dys – nie, niemożność + lexis – wyraz, czytanie) oznacza specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. Zdarza się, że pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego, braku zaburzeń słuchu i wzroku dziecko nie potrafi opanować np. umiejętności czytania. Szacuje się, że dysleksja dotyka ok.15% naszej populacji. Warto zatem w odpowiednim momencie zwrócić uwagę na objawy, które mogą wskazywać na dysleksję i w porę udzielić dziecku fachowej pomocy. Mgr Daria Tyro wprowadza nas w tę problematykę tekstem pt. „4 razy „dys-”, opublikowanym w marcowym numerze miesięcznika Tarnów.pl. Życzymy pasjonującej lektury!