Raport z ewaluacji zewnętrznej

W dniach 30.01.2018 r. do 01.02.2018 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna dotycząca dwóch wymagań:
1. „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”.
2. „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.

 

W dniu 2.03.2018 r. otrzymaliśmy z Kuratorium Oświaty w Krakowie Raport z ewaluacji problemowej. Miło nam poinformować, że Poradnia została bardzo wysoko oceniona w zakresie wskazanych dwóch wymagań, o czym świadczą zawarte w nim wnioski:
1. Klienci wysoko oceniają pomoc i wsparcie udzielane w poradni, a korzystanie z jej oferty dostarcza im wiedzy i przyczynia się do rozwoju najważniejszych kompetencji.
2. W poradni stosuje się zróżnicowane metody i formy pracy, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, dzięki temu otrzymują oni wsparcie warunkujące im optymalny rozwój.
3. Sprawne zarządzanie Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie ma decydujący wpływ na wysoki poziom usług świadczonych przez tę placówkę.
4. Dyrektor podejmuje działania w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, pracownicy odbywają regularne szkolenia w tym zakresie oraz znają obowiązujące procedury na wypadek zagrożenia.

Zapewniamy podopiecznych, że utrzymanie wysokich standardów pracy i obsługi jest naszym priorytetem.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie